Varfëria, papunësia dhe çmimet e artikujve, ndër shqetësimet kyçe të kosovarëve

Varfëria, papunësia dhe çmimet për artikuj të domosdoshëm janë ndër problemet më të mëdha që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, sipas gjetjeve më të reja të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë, të përmbledhur në raportin më të ri të Pulsit Publik.

Shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe problemet e hapësirës urbane, janë përmendur, po ashtu, si fusha problematike për qytetarët e Kosovës.

Këto gjetje janë përpiluar pas anketimit të 1.306 respodentëve në Kosovë, mbi moshën 18-vjeçare, në periudhën 8-27 nëntor të vitit 2023.

Projekti Pulsi Publik, që daton prej vitit 2002, financohet dhe mbështetet prej Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) në Kosovë.

Në raport është thënë se është vërejtur ndryshim sa i përket perceptimit të korrupsionit në shkallë të gjerë, te Policia e Kosovës (nga 7.3 për qind në 17.9 për qind) dhe në komuna (nga 15.8 për qind në 21.7 për qind).

Ulje në perceptim të korrupsionit është vërejtur në fushën e gjykatave (nga 37.7 për qind në 28.8 për qind).

Kur është fjala për korrupsionin, 64.7 për qind kanë thënë se informacionin në këtë temë e marrin nga mediat, ndërsa 30.5 për qind e fitojnë një përshtypje për këtë temë nga bisedat me miqtë dhe të afërmit.

“Vetëm 5.5 për qind e të anketuarve pohuan se përvojat personale formësuan perceptimin e tyre për korrupsionin në shkallë të gjerë”, thënë në rajon.

Në raportin e Indeksit për Perceptim të Korrupsionit për vitin 2023, të përpiluar nga organizata ndërkombëtare, Transparency International, është thënë se në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, dhe ky vend duhet të punojë ende në luftim të korrupsionit.

Sikurse vitin e kaluar, Kosova i ka 41 pikë.

Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një metodologji pikësh, sipas së cilës zero tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri.

Në raportin e Pulsit Publik, qytetarët janë pyetur edhe për përshtypjet që kanë për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

Sipas gjetjeve, 59.3 për qind e shqiptarëve në Kosovë dhe 32.4 për qind e serbëve të Kosovës, besojnë se një marrëveshje në këtë drejtim do të ndikonte pozitivisht në jetën e tyre, ndërsa 62.5 për qind e komuniteteve tjera të Kosovës besojnë se marrëveshja do t’ua përmirësonte jetën.

Kosova dhe Serbia, nën ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, negociojnë me synim të normalizimit të marrëdhënieve në Bruksel, qysh më 2011.

Palët kanë nënshkruar një mori marrëveshjesh, por jo të gjitha janë zbatuar.

Faktori ndërkombëtar ua ka rikujtuar disa herë palëve që rruga përpara në këtë drejtim, është kyçe në jetësim të integrimeve evropiane./REL